all 2 comments

[–]Mnemonic 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (1 child)

Ik zat er dit weekend over te denken om iets dergelijks te doen, had alleen me sub-aanmaak een paar dagen geleden al verschoten. Ik ben bezig (al een tijdje) met mijn sub CSS aan te passen en denk dat deze ook wel wat Nederlandse tintjes kan gebruiken.

Ik zat zelf aan een aan gepast header te denken en misschien aparte stem knopjes. Alle kleuren aanpassen is een gedoe en om dit rood-wit-blauw (oranje) te maken is gewoon niet lekker lezen. Hulp hierbij kan ik bieden, schroom niet om te vragen

Ik heb een (beperkte) gids gemaakt voor mods: https://saidit.net/s/Internet/wiki/guide_to_modhood met wat tips over wat waar in te vullen bij de settings.

[–]roc[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Ik heb je een uitnodiging gestuurd om uiterlijk en flairs te beheren. Ik heb er geen sterke mening over, het belangrijkste is dat het makkelijk leesbaar is.