Fun with Orbital Mechanics – Children of a Dead Earth by vigreen in AskSaidIt

[–]vigreen[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng kinh doanh. Tại quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp không bị hạn chế số lần được tạm ngừng kinh doanh. Song, mỗi lần tạm ngừng không được quá 01 năm. Vậy khi muốn quay lại “đường đua” thương trường, thủ tục thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại được thực hiện như thế nào? Luật Sư X sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

Xem thêm >> https://luatsux.vn/hop-thuc-hoa-lanh-su-la-gi-quy-trinh-nhu-the-nao/

Hồ sơ mở thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại

Để thực hiện thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại. Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật hiện hành. Bao gồm: Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn (theo mẫu quy định sẵn) Quyết định và biên bản họp tương ứng của doanh nghiệp về việc thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại

Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (trường hợp hồ sơ không phải do người đại diện theo pháp luật của công ty nộp)

Thủ tục thực hiện thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại

Bước 1: Nộp hồ sơ Người nộp: Người thành lập doanh nghiệp; hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Nơi nộp: Tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở địa điểm kinh doanh; hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Bước 2: Tiếp nhận và thụ lý hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, tiến hành kiểm tra, đánh giá. Tiến hành hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và cập nhật tình trạng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến để doanh nghiệp cập nhật được tình trạng hồ sơ.

Xem chi tiết >> https://luatsux.vn/thanh-lap-cong-ty-theo-quy-dinh-luat-doanh-nghiep-hien-hanh/

Bước 3: Nhận kết quả

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp hoạt động trở lại. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế, phối hợp với nhà nước để quản lý.

Xem qua >> https://luatsux.vn/dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-duoc-phap-luat-quy-dinh-nhu-the-nao/

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục thông báo doanh nghiệp hoạt động trở lại”. Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ Luật Sư X, để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102/