all 4 comments

[–]roc 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (1 child)

Ik heb geen tv thuis en ik kijk online wat me interesseert, dus DWDD doet me helemaal niets.

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

nee mij ook niet hoor,maar lijkt me wel een leukere opzet dan nu. nu is r geen bal aan

[–]Mnemonic 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (1 child)

Meer dan 300.000 (in 2017 was het 580.000) is dat salaris en dat is alleen voor zijn presentator verdienste. Productiebedrijf constructies, format-regelingen en snabbels als voor ambtenaren spreken zijn daar niet bij opgeteld. Maar na deze zomer mag het 'nog' maar 194.000 verdienen ofzoiets.

Maar wat /u/roc zegt.

[–][deleted] 1 insightful - 2 fun1 insightful - 1 fun2 insightful - 2 fun -  (0 children)

JC, das tog ni normaal man, elke fabrieks werker/papier prikker t/m bedrijfsleider zou met m willen ruilen.......en maar zeiken over die Reclame inkomsten