all 4 comments

[–]jokuvaan[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Dannennber on trans-identiteetin omaava heteromies, jonka seksismistä on aiemmin puhuttu täällä

[–]jokuvaan[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

– Sankaritar on pitkähiuksien hoikka nainen, joka kantaa miekkaa ja on valmis taisteluun oikeudenmukaisuuden puolesta.

Vähän arvelluttaa tuo miekkafetissi ottaen huomioon, mitä Dannenberg on puhunut ''terffeistä''

[–]keksula 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Vuonna 1982 Hangossa aloitti ekaluokan pieni tyttö, jonka nimi oli Olavi.

yle pls

[–]keksula 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Sukupuoli vaihtui ja avioliitto jatkui. Omaksi itseksi kasvaminen on ollut kuitenkin lähipiirille kova pala. Yli 20 vuoden liitto päättyi eroon reilu vuosi sitten.

Olisi mielenkiintoista kuulla Dannenbergin vaimon tarina miehensä sukupuoliseikkailuun liittyen.