all 3 comments

[–]Louhi[S] 3 insightful - 1 fun3 insightful - 0 fun4 insightful - 1 fun -  (0 children)

Tässäkin jauhetaan siitä, kuinka lapsella on oikeus vaihtaa juridista sukupuolta jne. jne. Ja tätä he perustelevat tämän tyyppisillä tarinoilla:

Se on siis vähän niin kuin mulla olisi puolet aivoista tytön aivot ja sitten toinen puoli on niin kuin pojan aivot. Rivien välistä voi tietysti lukea mitä oli se, jota oikeasti yritin sanoa. On tärkeää, että aikuiset yrittäisivät ymmärtää, mitä lapsi haluaa sanoa ja samalla myös tarjoaisivat hänellä sopivaa sanastoa omien kokemuksiensa kuvailemiseen. Aikuisen pitää siis pystyä lukea rivien välistä se viesti, jota lapsi yrittää välittää.

Aikuisten pitäisi pystyä lukemaan rivien välistä, että lapsen sukupuoliahdistus johtuu jostain ihan muusta kuin siitä, että hänellä olisi ''puoleksi tytön ja puoleksi pojan aivot''. Siis ihan järkyttävää, että niin moni fiksu ihminen nielee tällaista pseudotieteellistä pa*kaa kyseenalaistamatta.

[–]GreenFuzz 3 insightful - 1 fun3 insightful - 0 fun4 insightful - 1 fun -  (1 child)

Tässä jutussa on linkki kannanottoon intersukupuolisten lasten hoidosta, jonka on laatinut ETENE (Sos.- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta). Siellä kerrotaan, että

Nykyisen käsityksen mukaan sukupuoli ei ole selväpiirteinen ominaisuus, jonka nojalla ihmiset voitaisiin yksiselitteisesti luokitella naisiksi tai miehiksi. Sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva jatkumo.

Minkä hiton nykyisen käsityksen? Senkö, joka kieltää biologian? Mitä nämä kulttuuriset ominaisuudet ovat?

Siinä kerrotaan myös:

Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, joka ilmenee näkyvimmin siinä, ettei henkilön sukupuolta voida määrittää fyysisten sukupuoliominaisuuksien perusteella.

Tää on mun mielestä harhaanjohtavaa. On ihan totta, että joskus sitä sukupuolta ei voida heti tunnistaa tai se tunnistetaan väärin. Useissa tapauksissa kuitenkin sukupuoli tunnistetaan ihan oikein, mutta sukupuolen kehityksen häiriöt ilmenevät myöhemmin eri tavoin, vaikka juuri murrosiässä. Mun mielestä koko intersukupuolisuuden käsite on huono. Kyse on kuitenkin miehistä ja naisista, joilla on lisääntymisjärjestelmän kehityksen häiriö, ei mistään kolmannesta sukupuolesta.

Ja tietenkin olen samaa mieltä siitä, että näiden lasten fyysiseen kehitykseen ei tule puuttua kirurgialla. Jännä, kun samat tahot ajavat sitä, että toisen lapsiryhmän ("translasten") kehitykseen tulisi puuttua hormoneilla ja kirurgialla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

[–]Turkoosi 4 insightful - 1 fun4 insightful - 0 fun5 insightful - 1 fun -  (0 children)

Samaa mieltä. Minusta on myös vahingollista toitottaa, että intersukupuoliset muka ovat jotain "väli-ihmisiä". Hyvin yksiselitteisesti kromosomeista ja poikkeamista huolimatta OVAT kuitenkin jompaa kumpaa sukupuolta. Onko kiva sitten kuulla tämmöisiä "no et sä oikeestaan tiäks oo kumpaakaan sukupuolta et hirveen moninaista tää on hihiii" jos sinulta nyt selkeästi naisena puuttuu vaikka se kohtu. Että joo kauheen inklusiivista.